Všetky vizualizácie sú robené podľa požiadaviek jednotlivých architektov. Vždy sa snažím prispôsobiť predstavám architekta a uľahčiť mu spoluprácu s investorom. Pri  3D riešení sa niekedy objavia aj problémy ktoré pri 2D plánovaní môžu zostať skryté. Takto ich môžeme identifikovať a riešiť už na „papieri“.

Niekto kladie dôraz na umiestnenie do prostredia niekde je potrebné ukázať riešenie tak aby ho pochopil aj človek z menšou predstavivosťou. Niekto chce atmosféru niekto technické riešenie. Pomocou fotomontáže viem vložiť nové riešenie do fotografie a klient si vie lepšie predstaviť svoju budúcu investíciu.

Niekedy je potrebné vysvetliť investorovi, že riešenie ktoré navrhuje on nie je možné zrealizovať. Uvidí variantu ktorá sa do daného prostredia nehodí a poškodí mu. V prípade že to pochopí, zmení pohľad na vec. Ak nie, asi sa s ním treba rozísť  🙂