Ukážka spracovania „video a architektúra“. Pohľad na ocenená stavby okom skúseného architekta.

vizualizácie, foto, video, architektúra