Fotografie

Fotografie urobené podľa požiadaviek klientov. Zmyslom fotografie bolo opísať prostredie a atmosféru vytvoreného objektu.